براي انتخاب همه ي كدهاي درون باكس چند بار پشت سرهم روي آنها كليك كنيد .


دريافت قالب Mem70  براي ميهن بلاگ ( نمونه ي قالب )

قالب اصلي را از زير برداريد :

 

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Designer" content="Loghman Avand">
<meta http-equiv="Web" content="http://www.irlearn.com">
<title>[blogtitle]</title>
<style>
<!--
a{color: #008ACC; text-decoration:none}
#banner{width:100%;}
a:active{color:#9FC6EC}
a:hover{color:brown;}
.be1{ color: black; width:100%; height:15; filter:glow(Color=orange,Strength=2) }
.be2{ color: yellow; width:100%; height:15; filter:glow(Color=#7B4004,Strength=4) }
.be3{ color: white; width:100%; height:15; filter:glow(Color=#666666,Strength=2) }
.class1{background-image: url('http://ljava3.persiangig.com/template/top_tile.gif'); background-repeat: repeat-x; padding:10; background-color:#FFFFFF; width:100%; solid}
.class2{border-left:1px solid silver; border-right:1px solid silver; border-top:1px solid silver; padding:1; background-color: #F0F0F0; font-family:Tahoma; font-size:8pt; font-weight:bold; text-align:left; height:20; background-image:url('Http://Mihanblog.com/default/temp4/buttom_fill.gif')}
.class3{padding:1; background-image:url('Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif'); font-family:Tahoma; font-size:8pt; text-align:right; }
.class4{border-left:1px solid #F2F2F2; border-right:1px solid #F2F2F2; border-bottom:1px solid #F2F2F2; width:150; font-family:Tahoma; font-size:8pt; text-align:center; background-color:#F0F0F0; background-image:url('Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif'); height:18; border-top-width:1}
.class5{border-left:1px solid #F2F2F2; border-right:1px solid #F2F2F2; border-bottom:1px solid #F2F2F2; width:150; font-family:Tahoma; font-size:8pt; text-align:center; background-color:#F0F0F0; background-image:url('http://ljava3.persiangig.com/template/down_comment.gif'); height:18; border-top-width:1}
small{font-family: Tahoma; color: #354244; font-size: 10px}
.small{font-family: Tahoma; color: #354244; font-size: 11px}
.SearchBox, .SearchBTN, .mailinput, .PoolButton, .mailbtn{ border:1px solid silver; font-style:normal; COLOR:#454545; font-variant:normal; font-weight:normal; font-size:11px; font-family:Tahoma; background-image:url('http://ljava3.persiangig.com/irlearn/div.gif');}
a.mainlevel{background-position: 0% 0%; display: block; line-height: 15px;height: 15px;width: auto;background-color:transparent; background-repeat:repeat; background-attachment:scroll}
a.mainlevel:link, a.mainlevel:visited{display: block;padding: 3px 0px 3px 0px;width: auto}
a.mainlevel:hover{display: block; background : url('http://ljava4.persiangig.com/bg-link.gif');text-decoration: none}
#active_menu{background: url('http://ljava4.persiangig.com/bg-link.gif')}
p{ font-family: Tahoma; color: #000000;margin-top: 0; margin-bottom: 0}
-->
</style>
</head>
<body background="http://ljava3.persiangig.com/template/bg_page.gif">
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="975" height="70">
<tr>
<td width="15" height="70">
<img border="0" src="http://ljava3.persiangig.com/template/top_left.gif" width="20" height="70"></td>
<td width="714" height="70" background="http://ljava3.persiangig.com/template/top_bg.gif">
<i><b><span lang="en-us"><font size="5" color="#999999"><a class="be3" href="http://www.[user].mihanblog.com">www.[user].Mihanblog.com</a>
</font></span></b></i></td>
<td width="252" height="70" background="http://ljava3.persiangig.com/template/top_bg.gif">
<p align="right" dir="ltr">
<b><span class="be3" lang="en-us"><font face="Times New Roman">
<a target="_blank" href="Http://www.irlearn.com">
<font size="7" color="#F2F2F2">Mem</font><font size="7" color="#DFDFDF">70</font></a></font><font size="7" color="#C0C0C0">
</font></span></b></td>
<td width="21" height="70">
<img border="0" src="http://ljava3.persiangig.com/template/top_right.gif" width="20" height="70"></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<div class="class1" dir=rtl style="padding:5; float: right; width: 180; background-color:#FFFFFF; text-align:center; font-family:Tahoma; font-size:8pt; solid; height:663">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#EAEAEA" width="73%" height="29" dir="ltr">
<tr>
<td width="100%" height="29" dir="ltr">
<!--------------------- Home Codes ----------------------->
<p align="center" dir="ltr">
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, Verdana,Helvetica">
<a href="javascript:addbookmark()" style="font-size: 8 pt; color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica; text-decoration: none; background:">
<script language="JavaScript1.2">
var bookmarkurl="http://www.[user].mihanblog.com"
var bookmarktitle="[blogtitle]"
function addbookmark(){
if (document.all)
window.external.AddFavorite(bookmarkurl,bookmarktitle)
}
</script>
<img alt="!اين سایت را به صفحات مورد علاقه تان اضافه کنيد" src="http://ljava4.persiangig.com/irlearn/add2favorites.gif" border="0" style="border: medium none" width="16" height="16"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="mailto:[email]?subject=From site">
<img alt="با ما تماس بگيريد" src="http://ljava3.persiangig.com/mail.gif" border="0" style="border: medium none" width="16" height="17"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<A false;"
href="http://www.irlearn.com" target=_blank style="font-size: 8pt; color: #326AB6; font-family: Tahoma; text-decoration: none">
<IMG height=17 alt="اینجا را صفحه خانگي خودتان کنيد"
src="http://ljava4.persiangig.com/irlearn/make_homepage.gif" width=17
border=0></A><!--------------------- Home Codes ----------------------->
</td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; font-family:Tahoma; font-size:8pt" bordercolor="#111111" width="150" dir="rtl">
<tr>
<td width="100%" align="center" height="25" background="http://ljava3.persiangig.com/template/top_menu.gif" dir="rtl">
<p dir="rtl">
<font color="#666666">وبلاگ من</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif" dir="rtl">
<p dir="rtl">
<font style="font-size: 8pt"><a class="mainlevel" href="http://[myblog]">صفحه اصلی</a></font></p>
<p dir="rtl">
<a class="mainlevel" href="MailTo:[email]"><font style="font-size: 8pt">
ايميل من</font></a></p>
<p dir="ltr">
<span style="background-position: 0% 0%"><a class="mainlevel" href="[contact]">تماس با مدیر</a></span></p>
<p dir="rtl"><font color="#F2F2F2"><span lang="en-us">.</span></font></p>
<p dir="rtl">
<a class="mainlevel" href="ymsgr:sendim?آی دی شما">
<img src="http://opi.yahoo.com/online?u=آی دی شما&m=g&t=1" border="0"></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="http://ljava3.persiangig.com/template/down_menu.gif" dir="rtl">
<p dir="rtl">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<p dir="rtl">
<br>
</p>
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; font-family:Tahoma; font-size:8pt" bordercolor="#111111" width="150" dir="rtl">
<tr>
<td width="100%" align="center" height="25" background="http://ljava3.persiangig.com/template/top_menu.gif" dir="rtl">
<p dir="rtl">
<font color="#666666">نويسنده</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif" height="39" dir="rtl">
<p dir="rtl">
<Author><a class="mainlevel" href="[authorlink]" style="font-size: 8pt">
[authorname]<font color="#999999">(</font><font color="#FF6600">[authorpost]</font><font color="#999999">)</font><br></a></Author></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="http://ljava3.persiangig.com/template/down_menu.gif" dir="rtl">
<p dir="rtl">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<p dir="rtl">
<br>
</p>
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; font-family:Tahoma; font-size:8pt" bordercolor="#111111" width="150" dir="rtl">
<tr>
<td width="100%" align="center" height="25" background="http://ljava3.persiangig.com/template/top_menu.gif" dir="rtl">
<p dir="rtl">
<font color="#666666">موضوعات</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif" dir="rtl">
<p dir="rtl">
<cats><a class="mainlevel" href="[catlink]" style="font-size: 8pt">[catname]<font color="#999999">(</font><font color="#FF6600">[catarchive]</font><font color="#999999">)</font><br></a></cats></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="http://ljava3.persiangig.com/template/down_menu.gif" dir="rtl">
<p dir="rtl">&nbsp;</td>
</tr>
</table>

<p>

<br>

</p>

<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; font-family:Tahoma; font-size:8pt" bordercolor="#111111" width="150" dir="rtl">
<tr>
<td width="100%" align="center" height="25" background="http://ljava3.persiangig.com/template/top_menu.gif" dir="rtl">
<font color="#666666">صفحات</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif" dir="rtl">
<p dir="rtl"><Pages>[PageName]</Pages></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="http://ljava3.persiangig.com/template/down_menu.gif" dir="rtl">
&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<p>

<br>

</p>

<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; font-family:Tahoma; font-size:8pt" bordercolor="#111111" width="150" dir="rtl">
<tr>
<td width="100%" align="center" height="25" background="http://ljava3.persiangig.com/template/top_menu.gif" dir="rtl">
<font color="#666666">مطالب پیشین</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif" dir="rtl">
<TOPICALARCHIVE>
<P align="center" dir="ltr"><a href="[topiclink]">[topictitle]</a></p></TOPICALARCHIVE>
<p align="center" dir="ltr"><br>
<p align="center" dir="ltr">
<span lang="fa">
<select class="mailbtn" name="archive" dir="rtl" a=this.options[this.selectedIndex].value; window.open(a,'_self')">
<option selected dir="ltr">:: آرشیو ماهانه</option><ARCHIVE>
<option value="[archivelink]" dir="ltr">[archivedate]</option></ARCHIVE>
</select>
</span>
</P>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="http://ljava3.persiangig.com/template/down_menu.gif" dir="rtl">
&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<BR>

<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; font-family:Tahoma; font-size:8pt" bordercolor="#111111" width="150" dir="rtl">
<tr>
<td width="100%" align="center" height="25" background="http://ljava3.persiangig.com/template/top_menu.gif" dir="rtl">
<font color="#666666">لوگوی وبلاگ</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif" dir="rtl">
<p dir="rtl">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border: 1px dotted #C0C0C0" bordercolor="#111111" width="62%" height="55" bgcolor="#F2F2F2">
<tr>
<td width="100%" height="55">
<p align="center" dir="ltr"><font color="#808080" style="font-size: 8pt">
لوگوی خود را در اینجا قرار دهید
</font></td>
</tr>
</table>
<p dir="rtl">

<input class="mailbtn" type="text" name="T1" size="14" value="کد لوگوی شما" style="border-collapse: collapse; border: 1px dotted #C0C0C0;"></BLOG></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="http://ljava3.persiangig.com/template/down_menu.gif" dir="rtl">
&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<BR>

<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; font-family:Tahoma; font-size:8pt" bordercolor="#111111" width="150" dir="rtl">
<tr>
<td width="100%" align="center" height="25" background="http://ljava3.persiangig.com/template/top_menu.gif" dir="rtl">
<font color="#666666">لینکدونی</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif" dir="rtl">

<!---- Start Linkdoony --->
<marquee direction="up" scrolldelay="2" height="190" scrollamount="1" width="142"><center><LinkDump><a target="_blank"&nbsp; class="mainlevel" href="[dumphref]">[dumpname] <font color="#FF6600">(</font><font color="#000000">[dumpclicks] كليك</font><font color="#FF6600">)</font></a><br/></LinkDump><a class="mainlevel" href="[dumparchive]">آرشيو لينكدوني</a></p><p></p></center></marquee></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="http://ljava3.persiangig.com/template/down_menu.gif" dir="rtl">
&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<BR>

<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; font-family:Tahoma; font-size:8pt" bordercolor="#111111" width="150" dir="rtl">
<tr>
<td width="100%" align="center" height="25" background="http://ljava3.persiangig.com/template/top_menu.gif" dir="rtl">
<font color="#666666">نظرسنجی</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif" dir="rtl">
<!-------Start Poll ------>
<table bordercolor="#FFFFFF" width="99%" height="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl">
<tr><td width="100%" align="center" height="25" dir="rtl"><p dir="rtl"><pool>
<font class="be2" face="Tahoma" style="font-size: 8pt; font-weight: 700" color="#800000">
[poolquestion]</font></td></tr>
<tr><td width="100%" align="center" height="25" dir="rtl">
<font class="be1" face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><b>[pooloptions]</b></font></td></tr><tr>
<td width="100%" align="center" height="13" dir="rtl"><font style="font-size: 8pt">[poolbutton]</pool></font></td></tr></table>
<!------- End Poll ------>

</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="http://ljava3.persiangig.com/template/down_menu.gif" dir="rtl">
&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<p>
<BR>

</p>

<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; font-family:Tahoma; font-size:8pt" bordercolor="#111111" width="150" dir="rtl" height="113">
<tr>
<td width="100%" align="center" height="25" background="http://ljava3.persiangig.com/template/top_menu.gif" dir="rtl">
<span lang="fa"><font color="#666666">خبرنامه وبلاگ</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif" dir="rtl" height="63">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="44%">
<tr>
<td width="100%">
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#354244"><mailinglist>
<span style="font-size: 8pt"><br><p dir="rtl" align="right">
<input Class="mailinput" type="text" name="Mail" size="20" dir="ltr" value="Your email" style="color: #5B5B5B"><font color="#5B5B5B"> <input Class="MailBTN" type="submit" value=" ثبت " name="BTN"><BR><input type="radio" value='0' checked name="MailAction">اضافه<span lang="en-us">&nbsp;&nbsp;
</span><input type="radio" name="MailAction" value='1'>حذف</font></p></span></mailinglist></font>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="http://ljava3.persiangig.com/template/down_menu.gif" dir="rtl" height="13">
&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<p>
<BR>

</p>

<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; font-family:Tahoma; font-size:8pt" bordercolor="#111111" width="150" dir="rtl" height="70">
<tr>
<td width="100%" align="center" height="25" background="http://ljava3.persiangig.com/template/top_menu.gif" dir="rtl">
<font color="#666666">
<span lang="fa">جستجو</span></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif" dir="rtl" height="20">
<p align="center" dir="rtl"><search>[searchbox]<br>[searchbtn]</search></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="http://ljava3.persiangig.com/template/down_menu.gif" dir="rtl" height="13">
&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br>
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; font-family:Tahoma; font-size:8pt" bordercolor="#111111" width="150" dir="rtl" height="237">
<tr>
<td width="100%" align="center" height="25" background="http://ljava3.persiangig.com/template/top_menu.gif" dir="rtl">
<font color="#666666">دوستان</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif" dir="rtl" height="187">

<!--------- Start linkestan ------------>
<marquee direction="up" scrolldelay="2" height="198" scrollamount="1" width="99%"><center><p dir="rtl"><a class="mainlevel" href="http://www.irlearn.com">سایت تخصصی آموزش ایرانیان</a><br><Links><a target="_blank" class="mainlevel" href="[linkhref]">[linkname]</a></Links></p></center></marquee></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="http://ljava3.persiangig.com/template/down_menu.gif" dir="rtl" height="13">
&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br>
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; font-family:Tahoma; font-size:8pt" bordercolor="#111111" width="150" dir="rtl">
<tr>
<td width="100%" align="center" height="25" background="http://ljava3.persiangig.com/template/top_menu.gif" dir="rtl">
<font color="#666666">آمار وبلاگ .. </font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="Right" background="Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif" dir="rtl">
<Static>
<font color="#666666">بازديد هاي امروز :</font> <font color="#D75600">[today] </font><BR>
<font color="#666666">بازديد هاي ديروز : </font><font color="#D75600">[lastday]</font><BR>
<font color="#666666">كل بازديد ها : </font><font color="#D75600">[all] </font><BR>
<font color="#666666">كل نظر ها : </font><font color="#D75600">[totalcomment] </font><BR>
<font color="#666666">كل مطالب : </font><font color="#D75600">[totalpost] </font><BR>
<font color="#666666">افراد آنلاين: </font><SCRIPT src="http://tools.majidonline.com/online.php?site=www.[USER].mihanblog.com" type=text/javascript></SCRIPT>
<font color="#D75600">نفر</font><br>
</Static></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="http://ljava3.persiangig.com/template/down_menu.gif" dir="rtl">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center" background="http://ljava3.persiangig.com/template/up_menu.gif" height="24" dir="rtl">
&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="150" bgcolor="#F0F0F0" height="80" dir="rtl">
<tr>
<td width="100%" height="54" background="Http://Mihanblog.com/default/temp4/link_fill.gif" dir="rtl">
<p align="justify" style="margin-left: 3; margin-right: 3; " dir="rtl">
<font color="#808080"><span style="font-size: 8pt" lang="en-us">&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt">کپی
برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع و یا لینک دادن به وبلاگ مجاز می باشد .</span></font></p>
<p align="center" style="margin-left: 3; margin-right: 3">
<font color="#808080"><span style="font-size: 8pt">
<a class="mainlevel" href="Http://www.irlearn.com"><font color="#808080">
طراح قالب : لقمان آوند</font></a></span></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" height="19" background="http://ljava3.persiangig.com/template/down_menu.gif" bgcolor="#FFFFFF">
&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<p>
&nbsp;<p>
<embed type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
name="ljava_banner2" class="logo" src="http://ljava4.persiangig.com/irlearn/irlearn.swf"
swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain" width="100" height="65"><p>
&nbsp;<p style="margin-bottom: -10">
<font color="#808080"><span style="font-size: 8pt; "><a class="mainlevel" target="_blank" href="http://www.irlearn.com">
طراحی
قالب های میهن بلاگ</a></span></font><p>
&nbsp;<p>
<img border="0" src="http://ljava4.persiangig.com/bg-link.gif" width="150" height="24"><br>

</div>
<br>
<div style="float: left; position:relative; ">
<div class="class1">
<font style="font-size: 5pt">
<br>
</font>
<BLOG>
<span lang="en-us"><font style="font-size: 5pt">&nbsp;</font></span><font style="font-size: 5pt">
</font>
<div dir=rtl Class="Class2">
<p style="text-align: right" dir="rtl">
<img src="Http://Mihanblog.com/default/temp4/bullet1.gif" align="middle" width="10" height="10"><font color="#800000">
[title] </font>
<span lang="en-us"><font color="#666666">&nbsp;</font><font color="#C0C0C0"><span style="font-weight: 400">
(</span></font><span style="font-weight: 400"><font color="#808080"> [catname]</font><font color="#C0C0C0">
)</font></span> </span>
</div>
<div dir=rtl class="class3">
<span lang="en-us">&nbsp;</span>[post]
<BR><BR>
</p>
<Center>[continue]</Center>
<font color="#999999"><BR><BR><img src="Http://Mihanblog.com/default/temp4/ping.gif" align="middle" width="16" height="16"> <span lang="fa">
نوشته شده توسط</span> [author] <span lang="fa">در</span>&nbsp;[fulldate]&nbsp;، <span lang="fa">
ساعت </span>[time]</font>
<div class="class5" style="width: 100%; height: 8">
&nbsp;</div>
</div>
<div dir=rtl Class="class4" style="width: 211; height: 23">
<img src="Http://Mihanblog.com/default/temp4/perma-link.gif" align="middle"border="0" width="16" height="16"><a href="[postarchive]"><span lang="en-us">
</span>لينك ثابت</a><span lang="en-us">&nbsp; <font color="#999999">.:.</font>&nbsp; </span><img src="Http://Mihanblog.com/default/temp4/chat.gif" align="middle" border="0" width="16" height="16"><a href="[jcommentlink]"><span lang="en-us">
</span>نظرات<span lang="en-us"><font color="#808080"> (</font></span><font color="#800000">[comments]</font><span lang="en-us"><font color="#808080">)</font></span></a>

<div class="class5" style="width: 100%; height: 8">
&nbsp;</div>
</div>
<br>
</BLOG>
</div>
</div>
<center><small><span style="font-size: 8pt">Design by:<a href="Http://www.irlearn.com">
</a> </span> <span style="font-size: 8pt" lang="en-us">
<a href="Http://www.irlearn.com">irLearn.com</a></span></small><p>&nbsp;</p>
</center>
</body>
</HTML>

 

 

دوستان عزيز براي دريافت قالب هاي بيشتر به  سايت تخصصي آموزش ايرانيان مراجعه كنيد  و  از  منوي  موضوعات روي لينك قالب وبلاگ كليك نماييد .

 

موفق و پيروز باشيد .

 

مديريت سايت irLearn

 

  www.Ljava.mihanblog.com

سايت تخصصي آموزش ايرانيان